Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa adalah penyelamat dalam menyesuaikan karir hidup saya. Alhamdulillahirobbil Alamin. Semoga STAI NW Samawa Jaya sepanjang masa…Aminn.